Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQİZƏ

ƏNQİZƏ : Turuz Dictionary

{əngizə (fars)}. < eniz. enğiz. meyl. tantasyon.
bu enizə dözmək olurmu

ƏNQİZƏ : Turuz Dictionary

{əngizə (fars)} < enğiz. içə enən düş, oy, fikir, istəş.
enğizim qalmamış artıq

ƏNQİZƏ : Turuz Dictionary

əngizə. anğaş. anğazaq. usuş.
bir usuş bulsam gedərəm.
usuşun itirmiş.
usuşun (usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş

ƏNQİZƏ : Turuz Dictionary

{əngizə (fars)}. < eniz. enğiz. meyl. tantasyon.
bu enizə dözmək olurmu

ƏNQİZƏ : Turuz Dictionary

{əngizə (fars)} < enğiz. içə enən düş, oy, fikir, istəş.
enğizim qalmamış artıq

ƏNQİZƏ : Turuz Dictionary

əngizə. anğaş. anğazaq. usuş.
bir usuş bulsam gedərəm.
usuşun itirmiş.
usuşun (usuvun) dəğiş: fikrivi dəğiş