Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏ

ƏNQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngə.
ənək. əng. yanağın alt bölümü. üzdə çənə bölümü.
əngə gəmiyi: üst çənə.
ənkə. ası. alqazın. qozqanc. ökdəm. önəgə. tosan. inad. başına buyruq. qorxmaz. yaban, vəhşi heyvan

ƏNQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ənkə. qubad. gobud. gopud. quba. qaba. batal

ƏNQƏ : Turuz Dictionary

ənkə. enqo (< enmək). əksik. əsgik. düçcə (< düşcə). (firumayə. rezil. pəst. bədcins. dun)

ƏNQƏ : Turuz Dictionary

ənkə. enqo (< enmək). əksik. əsgik. düçcə (< düşcə). (firumayə. rezil. pəst. bədcins. dun)