Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏBƏSİZ

ƏNQƏBƏSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

engəbəsiz. dolanbacsız. düz.
əngəbəsiz yol. yengə mingəsiz yol. düz, hamar yol

ƏNQƏBƏSİZ : Turuz Dictionary

əngəbəsiz. yapır. yapın. yasır. yasdan. yayvan. saydım. saylım. hamar

ƏNQƏBƏSİZ : Turuz Dictionary

əngəbəsiz. yapır. yapın. yasır. yasdan. yayvan. saydım. saylım. hamar