Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLƏMƏK

ƏNQƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. əngələmək. mane' olmaq. (# sağlamaq:təşviq edmək).
sağlayan engələyən nədənləri tanımalı

ƏNQƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. əngələmək. mane' olmaq. (# sağlamaq:təşviq edmək).
sağlayan engələyən nədənləri tanımalı