Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLLİ

ƏNQƏLLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlli.
göğüslü. mane;li.
çaprazlı. çaparızlı. çaprazıq. çapraşıq.
engələk, əngəlli yer: engərə

ƏNQƏLLİ : Turuz Dictionary

əngəlli.
gəmikli. qəmişli.
kətəngəlli

ƏNQƏLLİ : Turuz Dictionary

əngəlli.
gəmikli. qəmişli.
kətəngəlli