Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLLƏMƏ

ƏNQƏLLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlləmə.
baramta. durdurma. dondurma.
qadağalamaq. yasaqlamaq. önləmək. durdurmaq. əsirgəmək. alaqoymaq. durdurmaq

ƏNQƏLLƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlləmə.
baltalama. daşlama. xərabkarlıq. sabotaj.
göğüsləmə. qarşı durma.- əngəlləməyə çalışmaq: qamış atmaq. qamış qoymaq. imalə edmək

ƏNQƏLLƏMƏ : Turuz Dictionary

əngəlləmə. qarışma. müşgüllətmə. işgillətmə. qarama. arakəsmə. qonqallama. qanqallama. çöngəlləmə. oylumlama. büklümləmə. büktələmə. burqulama. buruqlama. gerəltəmə. çapratma. düşətmə. düşürtmə. axsatma. gücətmə. güclətmə. araya girmə. qoğsutma. mane' tör

ƏNQƏLLƏMƏ : Turuz Dictionary

əngəlləmə. qarışma. müşgüllətmə. işgillətmə. qarama. arakəsmə. qonqallama. qanqallama. çöngəlləmə. oylumlama. büklümləmə. büktələmə. burqulama. buruqlama. gerəltəmə. çapratma. düşətmə. düşürtmə. axsatma. gücətmə. güclətmə. araya girmə. qoğsutma. mane' tör