Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLLƏMƏK

ƏNQƏLLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlləmək.
ayağını bağlamaq.
savmaq. alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. mən; edmək. bıraqmamaq. ötürməmək. qorlamaq. qorumaq. çalmaq.
alıqoymaq. durdurmaq. avutmaq. geciktirmək. saxlamaq. mə;təl qoymaq. əkləmək. tikmək. tutmaq.
bir gün bizi boşuna alıqoyduz.
dinamitləmək.
qarşı durmaq. göğüsləmək. qəmləmək. bastırmaq. durmuşlamaq. tormuzlamaq. baltalamaq. daşlamaq. xərabkarlıq edmək. sabotaj edmək.
göğüsləmək. qarşı durmaq.
təpmək.
çətinlətmək. qısdırmaq. qısışdırmaq. sıxışdırmaq. gücləşdirmək.
oyalamaq. qoyalamaq. uğraştırmaq. alıqıqoymaq. işqallamaq.
daşqınlığını əngəlləmək: cilovlamaq. gəm vurmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlləmək. oyalamaq. uğraştırmaq. məşğul edmək

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək.
arakəsmək. arakismək. kətləmək. kəttəmək. kəttələmək. kittəmək. kittələmək. kitləmək. kət, kit vurmaq. gittəmək. gittələmək. gitləmək. kilitləmək. kiltələmək. kilkələmək. qıttamaq. qıttalamaq. qıtlamaq. mane' törətmək. səddləmək.
kəsmək. arakəsmək. arakismək. tutmaq. qapatmaq. geçişi önləmək.
yollar kəsilmiş.
arakəsmək. arakismək. qıt vermək. qırtartmaq. qırtatmaq. çırıtlatmaq. çırtalatmaq. çırtalamaq. kətləmək. kitləmək. kət, çət, çet vermək, vurmaq. kət çalmaq. kərtərləmək. kərt vermək. qaytıtmaq. qaytaratmaq. qatqıtmaq. qayqıtmaq. qayqıtlamaq. qarqıtmaq. qarqıtlamaq.
gəmik qoymaq. qəmiş qoymaq. mane' törətmək

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. engəlləmək. önləmək. qabağın almaq. pişgirlik edmək.
açıq nərsəni tıxamaq, tıxmaq, bağlamaq, əngəlləmək: qapamaq.
ağzın qapa.
pislik su yolun qapadı.
nərsənin görülməsin əngəlləmək: qapamaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. çitləmək. çiltəmək. sıxatmaq. (sıyat (sanskirit). bağlamaq. bağunlamaq. bətdəmək (bandlamaq). tutdurmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. alqoymaq. alıqoymaq. mən' edmək. mane' olmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. burçuqlamaq. bükükləmək. kitləmək

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. engəlləmək.tıtmaq. tıxmaq. əngəl olmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. kəsələmək. mane' olmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. tişgəlləmək. təşgəlləmək. daşqallamaq. muzahim olmaq. işqal törətmək

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək.
arakəsmək. arakismək. kətləmək. kəttəmək. kəttələmək. kittəmək. kittələmək. kitləmək. kət, kit vurmaq. gittəmək. gittələmək. gitləmək. kilitləmək. kiltələmək. kilkələmək. qıttamaq. qıttalamaq. qıtlamaq. mane' törətmək. səddləmək.
kəsmək. arakəsmək. arakismək. tutmaq. qapatmaq. geçişi önləmək.
yollar kəsilmiş.
arakəsmək. arakismək. qıt vermək. qırtartmaq. qırtatmaq. çırıtlatmaq. çırtalatmaq. çırtalamaq. kətləmək. kitləmək. kət, çət, çet vermək, vurmaq. kət çalmaq. kərtərləmək. kərt vermək. qaytıtmaq. qaytaratmaq. qatqıtmaq. qayqıtmaq. qayqıtlamaq. qarqıtmaq. qarqıtlamaq.
gəmik qoymaq. qəmiş qoymaq. mane' törətmək

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. engəlləmək. önləmək. qabağın almaq. pişgirlik edmək.
açıq nərsəni tıxamaq, tıxmaq, bağlamaq, əngəlləmək: qapamaq.
ağzın qapa.
pislik su yolun qapadı.
nərsənin görülməsin əngəlləmək: qapamaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. çitləmək. çiltəmək. sıxatmaq. (sıyat (sanskirit). bağlamaq. bağunlamaq. bətdəmək (bandlamaq). tutdurmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. alqoymaq. alıqoymaq. mən' edmək. mane' olmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. burçuqlamaq. bükükləmək. kitləmək

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. engəlləmək.tıtmaq. tıxmaq. əngəl olmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. kəsələmək. mane' olmaq

ƏNQƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. tişgəlləmək. təşgəlləmək. daşqallamaq. muzahim olmaq. işqal törətmək