Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLLƏMƏQLƏ

ƏNQƏLLƏMƏQLƏ : Turuz Dictionary

-axar nərsənin qabağını əngəlləməklə, geri dönüb qalağlanması, birikməsi: qarımaq. qarıqmaq. qarılmaq. qarqılmaq

ƏNQƏLLƏMƏQLƏ : Turuz Dictionary

-axar nərsənin qabağını əngəlləməklə, geri dönüb qalağlanması, birikməsi: qarımaq. qarıqmaq. qarılmaq. qarqılmaq