Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLLƏRLƏ

ƏNQƏLLƏRLƏ : Turuz Dictionary


əngəllərlə uruşa, ilgəri yür utuşa. (mane'lərlə vuruşub, iləri yeri zəfərərə sarı)

ƏNQƏLLƏRLƏ : Turuz Dictionary


əngəllərlə uruşa, ilgəri yür utuşa. (mane'lərlə vuruşub, iləri yeri zəfərərə sarı)