Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏLSİZ

ƏNQƏLSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlsiz. sonsuz. sınırsız. hududsuz

ƏNQƏLSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlsiz.tikansız. tikənsiz. dikənsiz.
qoruqsuz. gerəltisiz. mane;siz. hai;lsiz. mumaniətsiz.
muzahimətsiz. sarqıtsız. sıxıtsız. yorqasız.
başı boş. qəmsiz

ƏNQƏLSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əngəlsiz.
çurumsuz. bahanasız.
sərbəst. bəqivsüz. mane’siz

ƏNQƏLSİZ : Turuz Dictionary

əngəlsiz. açıq. kitsiz. mane'siz

ƏNQƏLSİZ : Turuz Dictionary

əngəlsiz. açıq. kitsiz. mane'siz