Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQƏMƏK

ƏNQƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəmək. engəmək. encəmək. yencəmək. ingəmək. imgəmək. damqalamaq. nişanlamaq

ƏNQƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəmək. engəmək. encəmək. yencəmək. ingəmək. imgəmək. damqalamaq. nişanlamaq