Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQABALI

ƏNQABALI : Turuz Dictionary

ən qabalı: ən aldağı: ən öncəsi. hər nədən öncə

ƏNQABALI : Turuz Dictionary

ən qabalı: ən aldağı: ən öncəsi. hər nədən öncə