Multilingual Turkish Dictionary

ƏNQLƏMƏK

ƏNQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngləmək. eniləmək. enğiləmək. eniqləmək. izləmək. damqalamaq. salağatlamaq. salğatlamaq. nişanlamaq

ƏNQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngləmək. eniləmək. enğiləmək. eniqləmək. izləmək. damqalamaq. salağatlamaq. salğatlamaq. nişanlamaq