Multilingual Turkish Dictionary

ƏNSİYƏ

ƏNSİYƏ : Turuz Dictionary


ənsiyə salmaq: çıpıq. çapıq. (pəs gərdəni)

ƏNSİYƏ : Turuz Dictionary


ənsiyə salmaq: çıpıq. çapıq. (pəs gərdəni)