Multilingual Turkish Dictionary

ƏNSƏŞÜŞ

ƏNSƏŞÜŞ : Turuz Dictionary

ənəşüş.: boyun tutan. danqaz. kəlləşəq

ƏNSƏŞÜŞ : Turuz Dictionary

ənəşüş.: boyun tutan. danqaz. kəlləşəq