Multilingual Turkish Dictionary

ƏNSƏLƏRİ

ƏNSƏLƏRİ : Turuz Dictionary

aşağ qatları.
toplum ənsələri: camiyətin aşağ qatları. (ensə: ənsə: nərsənin ən alt, aşağ qatı)

ƏNSƏLƏRİ : Turuz Dictionary

aşağ qatları.
toplum ənsələri: camiyətin aşağ qatları. (ensə: ənsə: nərsənin ən alt, aşağ qatı)