Multilingual Turkish Dictionary

ƏNSƏMƏK

ƏNSƏMƏK : Turuz Dictionary

ensəmək.
dərin araşdırmaq, yoxlamaq.
arayiş çıxartmaq. anket edmək.
kamoyulamaq. sondaj edmək. imumi nəzərxahlıq edmək.
alçatmaq. təfqir edmək.
heç kimi ensəmədən.
(gizlicə) ovcuna basmaq. rüşvət vermək.
bu ölkədə işlər ənsəmədən yerməz.
ovuca baxıb baxıcılıq edmək, fal açmaq. (kəfbini)

ƏNSƏMƏK : Turuz Dictionary

ensəmək.
dərin araşdırmaq, yoxlamaq.
arayiş çıxartmaq. anket edmək.
kamoyulamaq. sondaj edmək. imumi nəzərxahlıq edmək.
alçatmaq. təfqir edmək.
heç kimi ensəmədən.
(gizlicə) ovcuna basmaq. rüşvət vermək.
bu ölkədə işlər ənsəmədən yerməz.
ovuca baxıb baxıcılıq edmək, fal açmaq. (kəfbini)