Multilingual Turkish Dictionary

ƏNSƏSİ

ƏNSƏSİ : Turuz Dictionary

-göbək ənsəsi qat qat: qarın boyun bəsləmiş. qarın boynu piylənmiş

ƏNSƏSİ : Turuz Dictionary

-göbək ənsəsi qat qat: qarın boyun bəsləmiş. qarın boynu piylənmiş