Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİŞƏ

ƏNTİŞƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndişə. endişə. anğaşa. tasa. üzüntü. sıxıntı. düşün. düşünüq. düşnüq. düşünmə. düşüncə. fikir. fikr. qanı. qayğı. qayığ. kədər. duyqu. duyu. duyum. duyma. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. ələm. acı. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.
bu düşünü at.
görüş duyuş: nəzər zehniyyət

ƏNTİŞƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əndişə. < anğaşa. düşüncə. sağış. sağınc. əfkar. tüşünüş. düşünüş. təfəkkür. mütaliə.
bu gün çox düşüncəliyəm.
sizin bir düşncəniz vardır

ƏNTİŞƏ : Turuz Dictionary

-əndişə edmək. endişmək. düşünmək. sağınmaq. {(sak, en, düş) sözlərinin üçündədə yığılmaq anlamı saklı)}. fikirləşmək.
mən bu işi hey sağındım çara tapabilmədim

ƏNTİŞƏ : Turuz Dictionary

əndişə. anğaşa. sanğu. sanağ. oyum. fikir.
inanc girmiş, sanğu bitmiş. (sanğu: sanağ. oyum. anğaşa. əndişə. fikir)

ƏNTİŞƏ : Turuz Dictionary

-əndişə edmək. endişmək. düşünmək. sağınmaq. {(sak, en, düş) sözlərinin üçündədə yığılmaq anlamı saklı)}. fikirləşmək.
mən bu işi hey sağındım çara tapabilmədim

ƏNTİŞƏ : Turuz Dictionary

əndişə. anğaşa. sanğu. sanağ. oyum. fikir.
inanc girmiş, sanğu bitmiş. (sanğu: sanağ. oyum. anğaşa. əndişə. fikir)