Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİQƏLİYƏ ÜZ TUTUŞMAQ

ƏNTİQƏLİYƏ ÜZ TUTUŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ayatsımaq

ƏNTİQƏLİYƏ ÜZ TUTUŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ayısımaq

ƏNTİQƏLİYƏ ÜZ TUTUŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əsgimsimək

ƏNTİQƏLİYƏ ÜZ TUTUŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

savınsımaq

ƏNTİQƏLİYƏ ÜZ TUTUŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

savısımaq