Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTƏLLƏMƏK

ƏNTƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. dürbələmək. önləmək. mane' olmaq

ƏNTƏLLƏMƏK : Turuz Dictionary

əngəlləmək. dürbələmək. önləmək. mane' olmaq