Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTAMI

ƏNTAMI : Turuz Dictionary

-əndamı biçili: yonğul. gözəl gövdəli

ƏNTAMI : Turuz Dictionary

-əndamı biçili: yonğul. gözəl gövdəli