Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTEQRƏ OLMAQ

ƏNTEQRƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

irləşib qaynaşmaq

ƏNTEQRƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ütünləşmək

ƏNTEQRƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

içərnişmək sinişmək. salınışmaq. inteqrə olmaq

ƏNTEQRƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaynaşmaq