Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTUTƏN

ƏNTUTƏN : Turuz Dictionary

əndudən(fars). enduir (fırans). örtmək. bələmək

ƏNTUTƏN : Turuz Dictionary

əndudən(fars). enduir (fırans). örtmək. bələmək