Multilingual Turkish Dictionary

ƏNVA

ƏNVA : Turuz Farsca - Türkce

çeşitlər çalarlar

ƏNVA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "növ" söz. cemi] Cürbecür, növbenöv. Ənva və əqsam quşlar ağacların bir budağından o biri budağına qalxıb, qonub mövzun nəğəmat ilə dərəyə qülğülə salırlar. M.F.Axundzade. Nökər Səfi stolun üstünə boşqablar və ənva məşrubat düzür. Ə.Haqverdiyev. □ Ənvai-müsibətlə
çox çetinlikle, çox böyük eziyyetle. Min ənvai-müsibətlə qayaya dırmaşdı. "Koroğlu". Kişi ənvai-müsibətlə qapının qıfılını sındırar və açardı. H.Sarabski.