Multilingual Turkish Dictionary

ƏPRİNMİŞİ

ƏPRİNMİŞİ : Turuz Dictionary

-ağac, ağac qabığı, yapraq kimi hərnəyin qurusuc əprinmişi:. kav. kov. puka. püfə.
kav, kov kimi: çox yüngül

ƏPRİNMİŞİ : Turuz Dictionary

-ağac, ağac qabığı, yapraq kimi hərnəyin qurusuc əprinmişi:. kav. kov. puka. püfə.
kav, kov kimi: çox yüngül