Multilingual Turkish Dictionary

ƏPRİQ

ƏPRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əprik.yıpraq.
çürük. kövrük. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. qoxuq.
qanqara. fəsad

ƏPRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əprik. < yaprıq.
əsgi. köhnə. yaşlı.
yapa, yaba, yumşaq olan, yaş, ıslaq olan. oqraq. oğraq. obraq. opraq. ovraq. əzik üzük, əsgimiş nə

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. çapıt (çap < met> paç) paçavra. qırcıq. hağız. kavız. kağız. havız. kəkiz. kəviz

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

-əprik üprük, çürük nərsə: kavtı

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. ərpik

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. sasqo. qoxuq

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. yəprik. yıprıq. köhnə. yaşlı.
yıpraq əprik keçmiş: göy əsgi

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik.
taptığ. taprıq. yaprıq. astın. yastın. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq. əntiq. qədim.
yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
incə, əprik, yumşaq parça: yələk. diba.
əprik yasıq, tozlu yayıq. { köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar}. (yasıq: yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik. tirdan)

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. çapıt (çap < met> paç) paçavra. qırcıq. hağız. kavız. kağız. havız. kəkiz. kəviz

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

-əprik üprük, çürük nərsə: kavtı

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. ərpik

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. sasqo. qoxuq

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik. yəprik. yıprıq. köhnə. yaşlı.
yıpraq əprik keçmiş: göy əsgi

ƏPRİQ : Turuz Dictionary

əprik.
taptığ. taprıq. yaprıq. astın. yastın. bayat. ardanıq. ertinik. qalavın. antik. ətiq. əntiq. qədim.
yartlavız. yartlavıq. çartlavıq. çırtlavıq. qartlavıq. qırtlavıq. yaplavız. yaplavıq. yaprıq. qartış. qocatış. gəvrək. kövcüt.
incə, əprik, yumşaq parça: yələk. diba.
əprik yasıq, tozlu yayıq. { köhnə sadaqdan, (tozlu olsada) yararlı yay kaman çıxar}. (yasıq: yastıq. qorman. yastıq, mitəkgə biçimli tobra, qab. sadaq. ox qabı. oxluq. tirlik. tirdan)