Multilingual Turkish Dictionary

ƏPRİYƏN

ƏPRİYƏN : Turuz Dictionary

-çapıq əsgiyən, əpriyən nərsə: qayav. qayaf. kavav. kavaf. kovav. kovaf

ƏPRİYƏN : Turuz Dictionary

-çapıq əsgiyən, əpriyən nərsə: qayav. qayaf. kavav. kavaf. kovav. kovaf