Multilingual Turkish Dictionary

ƏPRƏŞMƏK

ƏPRƏŞMƏK : Turuz Dictionary

atlaşmaq. pozuşmaq. xərablanmaq.
yemişlər yumşaqdılar, atlaşmadan yeyin bitsin

ƏPRƏŞMƏK : Turuz Dictionary

atlaşmaq. pozuşmaq. xərablanmaq.
yemişlər yumşaqdılar, atlaşmadan yeyin bitsin