Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİŞ

ƏQİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğiş. (
< əğri: ayqıtlarda əğri bölüm olmağından.
< əkriş. əkiş: əyriş. əyiş: iki nərsənin biribirinin üstünə düşəməsindən. yapışmasından. əyləşməsindən).
ucu əğri dəmir. əğiştirən. ərşün. eşmək. deşmək. arx açmaq. xəmir tağarın təmizləmək üçün araç.
çörək əğişi: bir ucu qaynaqlı. öbür ucu yassı çörək çevirmədə. təndirdən çıxartmada yarar verən ayqıt.
əğişməc. arx. su yolu.
əkiş. ekiz. bir zamanda. doğulmuşlar. doğaş. doğaşlar.
(əğmək). zulum. sitəm.
(ərimək. oğulmaq). ərinti. əğinti. töküntü. ərənin ağzından tökülən toz. oğuntu

ƏQİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkiş. əğis. əkşin.
akos. daşçıların qələmi.
yağday. durmuş. mihit. mühit. qasnaq. şərayit. hal əhval. hal ruhiyyə.
öğrəti. dərs. sabaq.
qılış. tutuş. duruş. davranış.dartıq. dartış. rəftar.
çevrə. yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. hal əhval. hal ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mihit. mühit.
əkiş. əkiz. əkdəş (< əkmək) birgə oluşan, doğuşan.
əkiş üçün bölünmüş, kərilmiş, kərtilmiş kiçik topraq. kərtə. kərdi

ƏQİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkiş. əritməkdən, yeməkdən sonra qalıntı. artıq. aşqal. zibil

ƏQİŞ : Turuz Dictionary

əğiş. fizulat.
əkiş. qənaət.
səpiş əkiş: israf o qənaət..¶-bazardan qalan, bir gün qalar, əkişdən qalan bir il

ƏQİŞ : Turuz Dictionary

əkiş. atış

ƏQİŞ : Turuz Dictionary

əkiş. kəmiş. gömüş. quyla.
iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında). (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi su tübünqə (dibinə) daşla, su betində (üzündə) gözlə (izlə). (elə iygilik isdə).
əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq: şeh. nəmli)

ƏQİŞ : Turuz Dictionary

əğiş. fizulat.
əkiş. qənaət.
səpiş əkiş: israf o qənaət..¶-bazardan qalan, bir gün qalar, əkişdən qalan bir il

ƏQİŞ : Turuz Dictionary

əkiş. atış

ƏQİŞ : Turuz Dictionary

əkiş. kəmiş. gömüş. quyla.
iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında). (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi su tübünqə (dibinə) daşla, su betində (üzündə) gözlə (izlə). (elə iygilik isdə).
əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq: şeh. nəmli)