Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİŞİQ

ƏQİŞİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkişiq. taxışıq. tıxışıq. sataşıq. qapalıq. qaplıq. saplantı. obsesyon

ƏQİSİQ : Turuz Dictionary

əkisik. kəmtər. kəmrit. kəmit. kor. üzük. qısrıt. qıtsır. nüqsan. naqis. nakamil.
kor bilik yolda qoyar gedəni

ƏQİŞİQ : Turuz Dictionary

əkişik. əkişit. əkşit. əkşik. əkləşit. əkləşik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç

ƏQİSİQ : Turuz Dictionary

əkisik. kəmtər. kəmrit. kəmit. kor. üzük. qısrıt. qıtsır. nüqsan. naqis. nakamil.
kor bilik yolda qoyar gedəni

ƏQİŞİQ : Turuz Dictionary

əkişik. əkişit. əkşit. əkşik. əkləşit. əkləşik. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. çapşıt. ç