Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİŞƏR

ƏQİŞƏR : Turuz Dictionary


əğişər. ərişər. əğrişər. uyqulaşar.
yaşam yolun dəğişər, kişi onla ərişər

ƏQİŞƏR : Turuz Dictionary


əğişər. ərişər. əğrişər. uyqulaşar.
yaşam yolun dəğişər, kişi onla ərişər