Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİŞTƏ

ƏQİŞTƏ : Turuz Dictionary

-əkişdə izi yox, dərişə tələsir

ƏQİŞTƏ : Turuz Dictionary

-əkişdə yoxalan, dərişdə toxlanmaz. (toxlanmaz: haqq edməz. üzü olmaz. həq qazanmaz)

ƏQİŞTƏ : Turuz Dictionary

-əkişdə izi yox, dərişə tələsir

ƏQİŞTƏ : Turuz Dictionary

-əkişdə yoxalan, dərişdə toxlanmaz. (toxlanmaz: haqq edməz. üzü olmaz. həq qazanmaz)