Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİBC

ƏQİBC : Turuz Dictionary

-kəndi əkibc kəndi yiyən (biçən): özü bəslənən. kəndi bəslək. kəndi bəsələk. öz bəslək

ƏQİBC : Turuz Dictionary

-kəndi əkibc kəndi yiyən (biçən): özü bəslənən. kəndi bəslək. kəndi bəsələk. öz bəslək