Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİC

ƏQİC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğic. əğric. çevrik. çevik. çövgən. çöngən. çovqan. çoğan. ucu əğri, çəngəlli ayqıt.
əkic. (pis işlərdən uzaq gəzdirici söz.). yağıt. yaxtı. yarac. yarat. yarıt. yartıc. yantar. yantarı. öğüt. qıt. pay. göz. bəllic. bəllək. uyut. uyuc. uyac. uyacıt. oyac. oyacıt. nəsihət. pənd. moizə. ibrət

ƏQİC : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğic. qança. ağacın baş dallarını əğmək üçün, başı əğri arac.
əkic. əğic. əğiş. əğəc. əğəş. əyəş. əkləmə. götürmə. alma ayqıtı. çörəyi təndirdən çəkmə. çıxarma şişi

ƏQİC : Turuz Dictionary

əkic. ədəb.
inac ilə özümü, utanc ilə üzümü, əkic ilə sözümü, sözüm ilə işimi uğurladım. (uğurladım: düz yola qoydum). (

ƏQİC : Turuz Dictionary

əkic.
rabit
əkic biçik: rabit hərf.
iki nərsəni birbirinə bağlayan.-əkic sim: bir simi uzamaq üçün artırılan tikə

ƏQİC : Turuz Dictionary

əğic. kəvcik. kəvik. kəğri. kəğic. gəmcik. kəmcik. kəmdik. kəmik

ƏQİÇ : Turuz Dictionary

əkiç. nərsiyə artırılan, qatılan əkə, tikə.
bunu ona əkəcləyən nədir.
əkəclərin hamısı qırılmış

ƏQİC : Turuz Dictionary

əkic. ədəb.
inac ilə özümü, utanc ilə üzümü, əkic ilə sözümü, sözüm ilə işimi uğurladım. (uğurladım: düz yola qoydum). (

ƏQİC : Turuz Dictionary

əkic.
rabit
əkic biçik: rabit hərf.
iki nərsəni birbirinə bağlayan.-əkic sim: bir simi uzamaq üçün artırılan tikə

ƏQİC : Turuz Dictionary

əğic. kəvcik. kəvik. kəğri. kəğic. gəmcik. kəmcik. kəmdik. kəmik

ƏQİÇ : Turuz Dictionary

əkiç. nərsiyə artırılan, qatılan əkə, tikə.
bunu ona əkəcləyən nədir.
əkəclərin hamısı qırılmış