Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİDƏLƏNMƏK

ƏQİDƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

utumaq

ƏQİDƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

utunmaq

ƏQİDƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ütümək

ƏQİDƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ütünmək

ƏQİDƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

güvənmək etimad edmək.
but mənə: inan mənə.
and içdimdə butunmadı

ƏQİDƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

inanmaq içdən, sədaqətlə inanmaq. etiqad tapmaq