Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİL

ƏQİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > ağıl.
əğlə batmaq: ağla güc gəlməmək. ağla oturmaq.
əkil. bax > əkə.
əkil. gətir

ƏQİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkil. əkit. pərhiz

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil. çəkil. sürüş. sikdir

ƏQİL : Turuz Dictionary

-üst üstə, əkil əkil işlənən, qoyulan nərsə: qatlı

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil. çəkil. sikdir. çetil!. çet ol!.
dedi.
çıx ged əkil evindən.
sölədiki.
qorxum yoxdu! əkilləm!.
sınmaqdansa əğil. (yer var sınmamaq üçün əğilməlisən)

ƏQİL : Turuz Dictionary

əğil. tapın. sev.
kəndivə tapın, bildiyin yapın

ƏQİL : Turuz Dictionary

əğil. çəkdir. könül ver. meyil sal.
qışın uzat yorqana, yayın çəkdir ayrana

ƏQİL : Turuz Dictionary

əğil. əğl. ağıl. bilik. xirəd. huş.
ula olsa yol azmaz, bilik olsa söz yazmaz ( {(ula < ulamaq: yolamaq. göndərmək). iz. nişan. əlamət. dəlil. qılavuz}. {yazmaz: çaşmaz. xətiya gedməz}

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil.
əkdir. sikdir. çəkil. çəkdir. ırqala (ıraqla). itil.
əkilə bilən. aşılana bilən

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil ged: açıl ged. çəkil ged. {çəkdir ged. (səkdir ged: atıl ged)} > sikdir ged

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil. çəkil. sürüş. sikdir

ƏQİL : Turuz Dictionary

-üst üstə, əkil əkil işlənən, qoyulan nərsə: qatlı

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil. çəkil. sikdir. çetil!. çet ol!.
dedi.
çıx ged əkil evindən.
sölədiki.
qorxum yoxdu! əkilləm!.
sınmaqdansa əğil. (yer var sınmamaq üçün əğilməlisən)

ƏQİL : Turuz Dictionary

əğil. tapın. sev.
kəndivə tapın, bildiyin yapın

ƏQİL : Turuz Dictionary

əğil. çəkdir. könül ver. meyil sal.
qışın uzat yorqana, yayın çəkdir ayrana

ƏQİL : Turuz Dictionary

əğil. əğl. ağıl. bilik. xirəd. huş.
ula olsa yol azmaz, bilik olsa söz yazmaz ( {(ula < ulamaq: yolamaq. göndərmək). iz. nişan. əlamət. dəlil. qılavuz}. {yazmaz: çaşmaz. xətiya gedməz}

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil.
əkdir. sikdir. çəkil. çəkdir. ırqala (ıraqla). itil.
əkilə bilən. aşılana bilən

ƏQİL : Turuz Dictionary

əkil ged: açıl ged. çəkil ged. {çəkdir ged. (səkdir ged: atıl ged)} > sikdir ged