Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLİB

ƏQİLİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilib.
düz nərsənin əğilib qarın, bel verməsi: qarınlamaq

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-əğilib gizlənmək: enğidəmək. tinğdəmək. sinğdəmək. kəminmək. kəmin tutmaq

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-nərsədə hər yana qayılıb, əğilib, süzülüb gedmək: qayqırmaq. qərq olmaq. hər yandan qapanmaq, boğulmaq

ƏQİLİB : Turuz Dictionary


əğilib bükülən:
əslək. əsnək (əslək < əsmək). gəvşək. gəvir. kəvir. irticai. elastik.
bükülüb əğilib, qayılıb, əsinib qırılmadan güclü, dayanıqlı duran: sırın. sıyrın. sıyğın. sığın

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-əğilib qoyun oldun, hər nəyə boyun oldun. (qoyun: tabe'. müti')

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-ölüm əkilib ucunda başın. (hər yaşın sonu aşmaqdır). (yaşın: dirinin)

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-əğilib girdi: kərtəyib basdı

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-əğilib gizlənmək: enğidəmək. tinğdəmək. sinğdəmək. kəminmək. kəmin tutmaq

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-nərsədə hər yana qayılıb, əğilib, süzülüb gedmək: qayqırmaq. qərq olmaq. hər yandan qapanmaq, boğulmaq

ƏQİLİB : Turuz Dictionary


əğilib bükülən:
əslək. əsnək (əslək < əsmək). gəvşək. gəvir. kəvir. irticai. elastik.
bükülüb əğilib, qayılıb, əsinib qırılmadan güclü, dayanıqlı duran: sırın. sıyrın. sıyğın. sığın

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-əğilib qoyun oldun, hər nəyə boyun oldun. (qoyun: tabe'. müti')

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-ölüm əkilib ucunda başın. (hər yaşın sonu aşmaqdır). (yaşın: dirinin)

ƏQİLİB : Turuz Dictionary

-əğilib girdi: kərtəyib basdı