Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLİRSƏ

ƏQİLİRSƏ : Turuz Dictionary


axar suya gedirsə, axar sular quruyar, əğilirsə su içə , qaynar bulaq quruyar. (kütaçuğ. şansısız). (əğilmişsə içə su, qaynar bulaq qurudu)

ƏQİLİRSƏ : Turuz Dictionary


axar suya gedirsə, axar sular quruyar, əğilirsə su içə , qaynar bulaq quruyar. (kütaçuğ. şansısız). (əğilmişsə içə su, qaynar bulaq qurudu)