Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLƏN

ƏQİLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkilən. əkdi.
düşülən, döşənən, yatılan, uzanan, örtülən, tikilən, əkilən yer: düşək > döşək.
avluda əkilən tərəvəz: qıpsıl.
malqara yemi üçün əkilən dənə: küşnə. kürüşnə. qaraburçaq.
malqara yemliyi üçün əkilən buğdasıl bitgi: qaraca darısı

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əkilən. əkin. əklən. diklən. dik(üzbək) dikin. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
əğilən bükülən: yılsıq. ılsıq. yılısıq. ılısıq. əsnək. əslək. elastik

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əğilən. peşman < bükman. bükülən. geri dönən

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əğilən.
bükülən. qıyan. qınamayan. bolsanan. bolsağan. avunan. avunğan. onanan. onanğan. toxlaşan. toxnaşan. yarınan. yarşınan. salınan. salğınan. qonaylayan. qonlayan. qonayan. onaylayan. onayan. danğlayan. tutunan. qəbul edən. razılaşan. razı olan.
səcdə qılan.
tanrıya əğilən, pula dombalağ aşır.
kardeşim! əkilən biçilir. (əkilən biçilər).
əkdiyimi biçərim.
əkdiyivi biçərsin.
əkdiyini biçəcək (əkdiyin biçər).
əkdiyimiz biçərik.
əkdiyizi biçərsiz.
əkdiklərin biçərlər.
əğilən baş urulmuş, işləyən baş qutulmuş. (urulmuş: vurulmuş)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əkilən. əkdi. əkli. əklək. əklik. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
əkilən, biçilir. (dünlə bu gün olduğun, yarın odur doğduğun)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-əkilən nərsə: əkiz. əlavə olan nərsə

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-əkilən topraq təpilsin. (təpilsin: sürülsün. soxulsun)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əkilən.
tüm nisgillər hamısı, çox əkilən, az cücərən, sevi adlı tuxumdandır. (sevi: məhəbbət)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-yapraq əğilən yana, ağacda əğilir

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-göy gövərənti əkilən yer: kərdikülə. kərləkülək.
yazın lap ilkisində əkilən əkin: gələməl. gələmlə.
göy gövərənti əkilən yer: kərdikülə. kərləkülək.
əsnək, qolay əğilən çubuq: gərməşüy. gərməşü. çəpər qurmada, sələ toxumada işlənir

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əkilən. əkin. əklən. diklən. dik(üzbək) dikin. toxda. toxdan. tuk. tuka. tukan. dur. durğan. dayan. saxdal. qalt. halt. (ist!. istop!) (# yür: sür. ged).
əğilən bükülən: yılsıq. ılsıq. yılısıq. ılısıq. əsnək. əslək. elastik

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əğilən. peşman < bükman. bükülən. geri dönən

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əğilən.
bükülən. qıyan. qınamayan. bolsanan. bolsağan. avunan. avunğan. onanan. onanğan. toxlaşan. toxnaşan. yarınan. yarşınan. salınan. salğınan. qonaylayan. qonlayan. qonayan. onaylayan. onayan. danğlayan. tutunan. qəbul edən. razılaşan. razı olan.
səcdə qılan.
tanrıya əğilən, pula dombalağ aşır.
kardeşim! əkilən biçilir. (əkilən biçilər).
əkdiyimi biçərim.
əkdiyivi biçərsin.
əkdiyini biçəcək (əkdiyin biçər).
əkdiyimiz biçərik.
əkdiyizi biçərsiz.
əkdiklərin biçərlər.
əğilən baş urulmuş, işləyən baş qutulmuş. (urulmuş: vurulmuş)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əkilən. əkdi. əkli. əklək. əklik. becəri. evcil. ocağlıq. xanəgi.
əkilən, biçilir. (dünlə bu gün olduğun, yarın odur doğduğun)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-əkilən nərsə: əkiz. əlavə olan nərsə

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-əkilən topraq təpilsin. (təpilsin: sürülsün. soxulsun)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

əkilən.
tüm nisgillər hamısı, çox əkilən, az cücərən, sevi adlı tuxumdandır. (sevi: məhəbbət)

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-yapraq əğilən yana, ağacda əğilir

ƏQİLƏN : Turuz Dictionary

-göy gövərənti əkilən yer: kərdikülə. kərləkülək.
yazın lap ilkisində əkilən əkin: gələməl. gələmlə.
göy gövərənti əkilən yer: kərdikülə. kərləkülək.
əsnək, qolay əğilən çubuq: gərməşüy. gərməşü. çəpər qurmada, sələ toxumada işlənir