Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLLƏM

ƏQİLLƏM : Turuz Dictionary


dedi.
çıx ged əkil evindən.
sölədiki.
qorxum yoxdu! əkilləm!

ƏQİLLƏM : Turuz Dictionary


dedi.
çıx ged əkil evindən.
sölədiki.
qorxum yoxdu! əkilləm!