Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏ

ƏQİLMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmə. əğilim. korneş. qırnış. tə;zim.
əkilmə. əkili.
qapalma. qamalma. diz çökmə.
sağ sola sallanma, əğilmə: çalxa. yalxa. çalpa. yalpa

ƏQİLMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmə. çayşıq. çaşıq. paytaq. doydaq

ƏQİLMƏ : Turuz Dictionary

əkilmə. süzülmə.
əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə

ƏQİLMƏ : Turuz Dictionary


sayqı üçün əğilmə, ayaq gələr sırtın üstə əzərlər

ƏQİLMƏ : Turuz Dictionary

əğilmə!. abanma!. gəzələnmə!.
üstümə əğilmə!

ƏQİLMƏ : Turuz Dictionary

əkilmə. süzülmə.
əldən geddi başa gəldi üzülmə, yağu qarşı, meydan içrə süzülmə

ƏQİLMƏ : Turuz Dictionary


sayqı üçün əğilmə, ayaq gələr sırtın üstə əzərlər

ƏQİLMƏ : Turuz Dictionary

əğilmə!. abanma!. gəzələnmə!.
üstümə əğilmə!