Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏLİSƏN

ƏQİLMƏLİSƏN : Turuz Dictionary


yer var sınmamaq üçün əğilməlisən. (sınmaqdansa əğil)

ƏQİLMƏLİSƏN : Turuz Dictionary


yer var sınmamaq üçün əğilməlisən. (sınmaqdansa əğil)