Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLMƏYƏN

ƏQİLMƏYƏN : Turuz Dictionary

-sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac: salv. salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi

ƏQİLMƏYƏN : Turuz Dictionary

əğilməyən. bərk. sərt. qat. qata. qatı. yumşaq olmayan. qablanmayan. qalıblanmayan. biçiləməyən. dəğişəməz. dəğişəməyən. yaşlı baş, qatı baş.
qat bez.
qat öğə: qalıba girmiyən ötdək, maddə

ƏQİLMƏYƏN : Turuz Dictionary

-sal, düz, dik qalıb əğilməyən ağac: salv. salva. səlvi > sürpü. sürvi. sərvi. səlfi. sivi

ƏQİLMƏYƏN : Turuz Dictionary

əğilməyən. bərk. sərt. qat. qata. qatı. yumşaq olmayan. qablanmayan. qalıblanmayan. biçiləməyən. dəğişəməz. dəğişəməyən. yaşlı baş, qatı baş.
qat bez.
qat öğə: qalıba girmiyən ötdək, maddə