Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLQƏN

ƏQİLQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilən. əğiləbilən

ƏQİLQƏN : Turuz Dictionary

əğilgən. yumuşaq. qayışaq.
əğilgən budağ barlanar sınmaz, əğilməz ağac tüp (yel) əsər sınar.
əğilgən ol əzilmə, sərtinmiş ol basılma

ƏQİLQƏN : Turuz Dictionary

əğilgən. yumuşaq. qayışaq.
əğilgən budağ barlanar sınmaz, əğilməz ağac tüp (yel) əsər sınar.
əğilgən ol əzilmə, sərtinmiş ol basılma