Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLSƏ

ƏQİLSƏ : Turuz Dictionary

-əkilsə tarla, biçilsə tarla, dərmanda dartsa, unu çıxar

ƏQİLSƏ : Turuz Dictionary


gürəşlə doğan umut, əkilsə onar, tikilsə bitər, günəşədə yatar. (gürəş: mubarizə).
gürəşlə doğan umut, əkilsə onar, tikilsə bitər, günəşədə yatar. (gürəş: mubarizə)

ƏQİLSƏ : Turuz Dictionary

-əkilsə tarla, biçilsə tarla, dərmanda dartsa, unu çıxar

ƏQİLSƏ : Turuz Dictionary


gürəşlə doğan umut, əkilsə onar, tikilsə bitər, günəşədə yatar. (gürəş: mubarizə).
gürəşlə doğan umut, əkilsə onar, tikilsə bitər, günəşədə yatar. (gürəş: mubarizə)