Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİLTİ

ƏQİLTİ : Turuz Dictionary

-göydən yerə pay töküldü, bir neçə tuxum əkildi

ƏQİLTİ : Turuz Dictionary

-önüm verməz yalan, dedilər, əkildi, doğdu doğdu, doğrunu boğdu

ƏQİLTİ : Turuz Dictionary

-göydən yerə pay töküldü, bir neçə tuxum əkildi

ƏQİLTİ : Turuz Dictionary

-önüm verməz yalan, dedilər, əkildi, doğdu doğdu, doğrunu boğdu