Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİMİ

ƏQİMİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğimi. axımı. axarı

ƏQİMİ : Turuz Dictionary

əğimi. meyli. eşqi.
sevdigim atsa məni ax demərəm, gözləməm ilqarını yoxsa əğimi mən üçün.
içməyə əğimi, meyli artırtmaq: içdirtmək. içsitmək.
içsitərmiş içgi, içəni, itsitərmiş bilöv, biçəni: içgi içildikcən yanqı gətirir, bilöv daşı kəsəri (orağı. piçağı) itildər.
nərsiyə əğimi, meyli artırtmaq: edsətmək. idsətmək. itsətmək.
içgi içəni aşırı davranmağa itsətir

ƏQİMİ : Turuz Dictionary

əğimi. meyli. eşqi.
sevdigim atsa məni ax demərəm, gözləməm ilqarını yoxsa əğimi mən üçün.
içməyə əğimi, meyli artırtmaq: içdirtmək. içsitmək.
içsitərmiş içgi, içəni, itsitərmiş bilöv, biçəni: içgi içildikcən yanqı gətirir, bilöv daşı kəsəri (orağı. piçağı) itildər.
nərsiyə əğimi, meyli artırtmaq: edsətmək. idsətmək. itsətmək.
içgi içəni aşırı davranmağa itsətir