Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİMƏ

ƏQİMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğimə. ərimə. əğri daş. hər nərsənin əğrisi

ƏQİMƏ : Turuz Dictionary

-daşlı, qumlu, əkimə əlverişli, yatqın olmayan yer: qayıraq qayraq. qıraş. qıraç. qırıç. qıraşlıq. qıraçlıq. qıraclıq. qıraştıq. qıraçtıq. qıractıq. qırçallıq. qırçıllıq. qırqıra

ƏQİMƏ : Turuz Dictionary

-daşlı, qumlu, əkimə əlverişli, yatqın olmayan yer: qayıraq qayraq. qıraş. qıraç. qırıç. qıraşlıq. qıraçlıq. qıraclıq. qıraştıq. qıraçtıq. qıractıq. qırçallıq. qırçıllıq. qırqıra