Multilingual Turkish Dictionary

ƏQİMTƏN

ƏQİMTƏN : Turuz Dictionary

-asil yetməzlər atanadan olanlar yox, bilim əkimdən olanlardır. (yetməzlər:yoxsunlar. məhrumlar) (olanlar: ayrılanlar. məhrum olanlar). (əkimdən: tərbiyətdən)

ƏQİMTƏN : Turuz Dictionary

-asil yetməzlər atanadan olanlar yox, bilim əkimdən olanlardır. (yetməzlər:yoxsunlar. məhrumlar) (olanlar: ayrılanlar. məhrum olanlar). (əkimdən: tərbiyətdən)